Dane dziecka
Imię i nazwisko dziecka
Data i miejsce urodzenia
PESEL
Adres zamieszkania:
Ulica nr, kod, miasto
Dane dotyczące rodziców/prawnych opiekunów
Imię i nazwisko matki
Imię i nazwisko ojca
Telefon kontaktowy
Twoje imię i nazwisko
Adres e-mail
Uwagi
Wypełnienie i przesłanie na adres: rekrutacja@krolmacius.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z procesem rekrutacji, danych osobowych dziecka oraz danych rodziców (opiekunów prawnych), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

(w przypadku braku akceptacji żadne dane nie zostaną wysłane!)

Wszelkie prawa zastrzeżone © Autorskie Przedszkole Niepubliczne Król Maciuś im. Janusza Korczaka 2005-2008
TYPO3 Development by Marcus Biesioroff