Alicja Schmidt

Zajęcia z języka angielskiego prowadzi pani Alicja Schmidt z Centrum Edukacyjnego OPEN z Wrocławia - absolwentka filologii angielskiej ze specjalizacją nauczycielską. Pani Alicja studiowała również socjologię ze specjalnością komunikacja społeczna i badanie rynku. Pracuje z dziećmi od 2004 roku. Języka angielskiego uczy na podstawie sylabusów, które opracowuję  indywidualnie w zależności od potrzeb dzieci. Specjalizuje się w uczeniu dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Doświadczenie zdobywała podczas praktyk w szkole podstawowej i gimnazjum a także podczas pracy w zawodzie nauczyciela języka angielskiego w szkole publicznej. Kwalifikacje zawodowe podnosi uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Obecnie prowadzi zajęcia dla przedszkolaków, kursy w szkołach językowych oraz udziela prywatnych lekcji. Praca z dziećmi jest jej pasją, przynosi jej wiele zadowolenia i motywuje do pracy. 

Projekty edukacyjne są przygotowywane w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Tematy realizowane przy pomocy materiałów edukacyjnych. Zadania opracowywane na podstawie podręczników do nauki języka angielskiego dla dzieci. Słownictwo do każdego tematu dobrane jest tak, aby łatwo je było zapamiętać najmłodszym dzieciom. Wielokrotne powtarzanie, śpiewanie, rymowanie oraz reagowanie całym ciałem w spokojnej atmosferze nauki sprawia, że lekcja jest też przyjemną zabawą. Pragnę zwrócić Państwa uwagę na dostrzeganie nie poziomu znajomości języka angielskiego dziecka lecz na jego umiejętności komunikacyjne i społeczne podczas procesu uczenia się obcego języka. 

Najważniejsze cele nauki:

  1. Nabycie umiejętności potrzebnych w szkole
  2. Nauka aktywnego słuchania.
  3. Poznanie i posługiwanie się zestawem ok. 500 angielskich słów.
  4. Rozumienie podstawowych poleceń w języku angielskim.

Stosuję metody konwencjonalne jak i niekonwencjonalne, jednak najważniejsze elementy projektu to:

Moje zaangażowanie i kreatywność.

Współpraca z dzieckiem.

Wielokrotne powtarzanie i powracanie do zaprezentowanego wcześniej materiału.

Kolorowe i czarnobiałe materiały do uzupełniania.

Używanie języka polskiego i języka angielskiego podczas zajęć.

Prezentacja słownictwa za pomocą: gier, piosenek, rymowanek, czytanek, historyjek, scenek, dialogów, kukiełek, rysunków, filmów DVD, plakatów, flash cards, story cards, figurek etc. 

Tezy projektu:

  1. Uczenie się to długotrwały proces wymagający przygotowania i treningu. Warto zacząć jak  najszybciej.
  2. Uczenie drugiego języka to uczenie umiejętności komunikowania się ze światem.
  3. Zadania i tematy lekcji realizowane z dziećmi wspomagają ich rozwój emocjonalny, intelektualny oraz pomagają im w osiąganiu umiejętności niezbędnych w codziennym życiu, takich jak: czytanie, liczenie, pisanie, opowiadanie, aktywne słuchanie.
  4. Zwracam szczególną uwagę na wypracowanie właściwych nawyków oraz poczucia estetyki.

Przygotowana oferta na rok 2013 – 2014 (zgodna z Podstawą Programową dla przedszkoli: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej) to trzypoziomowy kurs oparty na podręczniku dla przedszkoli Cheeky Monkey wydawnictwa MacMillan. W tym czasie będzie prezentowane nowe słownictwo i kształcenie 4 podstawowych umiejętności językowych: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. 

Wrzesień jest miesiącem przeznaczonym na powtarzanie i utrwalanie poznanego słownictwa. 

Grupa 1 będzie realizowała podstawowy zakres słownictwa kursu. 

Grupa 2 będzie realizowała oprócz podstawowego zakresu dodatkowe słownictwo, piosenki i rymowanki.

Grupa 3 będzie realizowała podstawowy zakres wraz z poszerzonym słownictwem oraz rozwijaniem umiejętności pisania (kolorowanie, pisanie po śladzie)  i czytania (rozpoznawania wyrazów). 

Agnieszka Gacek

Absolwentka filologii angielskiej, obecnie kończy studia magisterskie uzupełniające na Uniwersytecie Wrocławskim. Języka angielskiego uczy na podstawie indywidualnie zorientowanych sylabusów, w zależności od potrzeb i możliwości dziecka. Zajęcia realizuje w formie „nauka przez zabawę” – dzieci uczą się piosenek, rymowanek, grają w edukacyjne gry planszowe oraz ruchowe. Doświadczenie zawodowe zbierała głównie podczas zajęć indywidualnych z dziećmi w wieku od 3 do 13 lat oraz zajęć w większych grupach prowadzonych w formie wolontariatu w świetlicy i w szkole publicznej. Obecnie prowadzi zajęcia w przedszkolu oraz udziela prywatnych lekcji. Dodatkowo podnosi kwalifikacje  poprzez uczestnictwo w różnych kursach i szkoleniach. Praca i przebywanie z dziećmi to jej pasja.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Autorskie Przedszkole Niepubliczne Król Maciuś im. Janusza Korczaka 2005-2008
TYPO3 Development by Marcus Biesioroff