Logorytmika

Grupowe zajęcia logopedyczne opierają się na związku ruchu i muzyki.  Podstawową działalnością na zajęciach jest zabawa. Wtedy w sposób naturalny dzieci uczą się i rozwijają poprzez: ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia głosowe, ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, ćwiczenia usprawniające dużą i małą motorykę, ćwiczenia słuchowe,  ćwiczenia koordynacji wzrokowo - ruchowej, śpiew i ruch przy muzyce a także grę na drobnych instrumentach muzycznych.

Program grupowych zajęć logopedycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym obejmuje: 

  • profilaktykę logopedyczną
  • gimnastykę buzi i języka
  • zabawy rozwijające mowę dziecka
  • ćwiczenia oddechowe
  • ćwiczenia słuchu fonematycznego
  • zabawy logorytmiczne 
  • zabawy ortofoniczne
  • bajki i wierszyki logopedyczne
  • kolorowanki i zagadki logopedyczne

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Autorskie Przedszkole Niepubliczne Król Maciuś im. Janusza Korczaka 2005-2008
TYPO3 Development by Marcus Biesioroff