Szachowe Mistrzostwa Dolnego Śląska Przedszkolaków 2009.

sobota, 25 kwietnia 2009 20:00
Autor: Marek Krawczyk

25 kwietnia 2009 roku w naszym przedszkolu odbyły się Szachowe Mistrzostwa DOLNEGO ŚLĄSKA Przedszkolaków 2009 Mistrzostwa DOLNEGO ŚLĄSKA Przedszkolaków 2009.

Fot. archiwum fotograficzne K. Krupy

Komunikat Organizacyjny

1/ Cel zawodów:
Wyłonienie Mistrza i Mistrzyni DŚ Przedszkolaków na rok 2009
.

Popularyzacja szachów dziecięcych, przygotowanie do Mistrzostw Polski Przedszkolaków, umożliwienie zdobywania przez dzieci przedszkolne kategorii szachowych.

2/ Organizatorzy:
ARKAMA Arcymistrzyni Monika Krupa,
KS Polonia Wrocław,
Król Maciuś Autorskie Przedszkole im. J. Korczaka,
Dolnośląski Związek Szachowy.

3/ Termin i miejsce:
Sobota 25 kwietnia 2009 r.

Autorskie Przedszkole Niepubliczne „Król Maciuś" ul. Grabiszyńska 61-65, Wrocław.(vis-a-vis klubu muzycznego „Firlej")

4/ Terminarz Mistrzostw:
9:30 - 9:50        potwierdzenie zgłoszeń, opłacenie wpisowego
9:55 - 10:00      odprawa techniczna.
10:00 - 15:00     rundy 1 do 6.

Około 15.00 - uroczyste zakończenie mistrzostw, wręczenie nagród
Uwaga! Ponieważ dzieci nie wykorzystują całego czasu przeznaczonego na grę, jest prawdopodobne wcześniejsze zakończenie zawodów.

5/ Uczestnictwo:
Dzieci do lat 7 (r. 2002 i młodsze) z terenu województwa dolnośląskiego lub należące do klubów dolnośląskich. Uczestnicy startują w barwach klubu, przedszkola, szkoły (klasa 0), lub indywidualnie.

6/ System rozgrywek:
System szwajcarski, 6 rund, tempem 30 min. na partię dla każdego zawodnika.
Kojarzenie komputerowe. Oddzielne turnieje dla dziewcząt i chłopców.
W przypadku małej ilości startujących dziewcząt grupy mogą ulec połączeniu z utrzymaniem oddzielnej klasyfikacji dziewcząt i chłopców.

7/ Termin zgłoszeń:
Zgłoszenia przyjmuje Arcymistrzyni Monika Krupa - e-mail: m.krupa(at)vp.pl w terminie do 24 kwietnia 2009 r. Uwaga! Organizatorzy nie dają gwarancji zapisania dziecka do Mistrzostw w dniu zawodów.

8/ Wpisowe:
Wysokość wpisowego wynosi 10 zł (w tym opłata klasyfikacyjno-rankingowa DZSzach).

9/ Nagrody i wyróżnienia:
Zwycięzca oraz Zwyciężczyni otrzymują rok tytuł Mistrza oraz Mistrzyni Dolnego Śląska Przedszkolaków na 2009 r. Zwycięzcy otrzymują puchary, zawodnicy i zawodniczki zajmujący miejsca 1-3 otrzymują medale, a miejsca 1-6 dyplomy. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w mistrzostwach otrzymują upominki.

10/  Przepisy i ocena wyników:
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy z 2005 r., rozgrywanie partii szachowej przy użyciu zegara szachowego. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości będzie decydować punktacja pomocnicza. Uczestnicy rozgrywek mają możliwość zdobycia IV lub V kategorii szachowej.

Arcymistrzyni Monika Krupa


Wszelkie prawa zastrzeżone © Autorskie Przedszkole Niepubliczne Król Maciuś im. Janusza Korczaka 2005-2008
TYPO3 Development by Marcus Biesioroff